ارتباط با من

شما می‎توانید از راه‎های زیر نیز با من ارتباط برقرار کنید.

 

 
ایمیل     amir.topchipour@yahoo.com

صفحه ایسنتاگرام: https://www.instagram.com/amir_topchipour

صفحه فیسبوک:https://www.facebook.com/topchipour

پروفایل شخصی فیسبوک: https://www.facebook.com/amir.topchipour

تلگرام: https://t.me/Amir_topchipour