.

.

یادداشت/ تراکتور پناهگاهی برای رشد سربازان فوتبالیست

یادداشت/ تراکتور پناهگاهی برای رشد سربازان فوتبالیست

آنچه این روزها مطرح است هجمه رسانه ای سنگین علیه تراکتورسازی است که باعث شده فوتبالی های زیادی علیه این تیم جبهه گیری کنند و تراکتورسازان را به مصرف گرایی در استفاده از بازیکنان سرباز متهم کنند.

Read more about یادداشت/ تراکتور پناهگاهی برای رشد سربازان فوتبالیست

یاداشت/ آقایان مواظب آبروی تراکتور باشید لطفاً!

یاداشت/ آقایان مواظب آبروی تراکتور باشید لطفاً!

تراکتور محبوب این روزها حال و هوای خوبی ندارد و علاوه بر اینکه نتایج خوبی در هفته های اخیر کسب نکرده است حواشی زیادی را هم در اطراف خود می بیند و هرکسی بررسی جانبدارانه ای انجام می دهد.

Read more about یاداشت/ آقایان مواظب آبروی تراکتور باشید لطفاً!

یادداشت/ آقای X با پاره کردن پیراهن تراکتور فقط لیاقت خود را نشان دادی

یادداشت/ آقای X با پاره کردن پیراهن تراکتور فقط لیاقت خود را نشان دادی

پس‌ازاینکه هواداران تراکتور پس از هر باخت بازیکنان را تشویق می‌کردند پس از کوچک‌ترین اعتراضی برخی بازیکنان احترام آنان را زیر پای گذاشتند و با پاره کردن پیراهن تیمشان اعتراض خود را نشان دادند!

Read more about یادداشت/ آقای X با پاره کردن پیراهن تراکتور فقط لیاقت خود را نشان دادی