.

.

یادداشت/ تراکتور پناهگاهی برای رشد سربازان فوتبالیست

یادداشت/ تراکتور پناهگاهی برای رشد سربازان فوتبالیست

آنچه این روزها مطرح است هجمه رسانه ای سنگین علیه تراکتورسازی است که باعث شده فوتبالی های زیادی علیه این تیم جبهه گیری کنند و تراکتورسازان را به مصرف گرایی در استفاده از بازیکنان سرباز متهم کنند.

Read more about یادداشت/ تراکتور پناهگاهی برای رشد سربازان فوتبالیست

ذوالمجدیان: قلیچ گفت بدترین گلم را از تراکتور خوردم

ذوالمجدیان: قلیچ گفت بدترین گلم را از تراکتور خوردم

بازیکن سابق تیم تراکتورسازی گفت: تراکتور باید با تاکتیکی متفاوت در دیدار مقابل پرسپولیس حضور یابد و نباید تاکتیک همیشگی خود را در این دیدار پیاده کند چون این تاکتیک برای افرادی مثل دایی و قلعه نوعی شناخته شده است.

Read more about ذوالمجدیان: قلیچ گفت بدترین گلم را از تراکتور خوردم