.

.

مرزبان: دروغ گفتن در فوتبال ایران هنر است/ مدیران مقصر قراردادهای میلیاردی

مرزبان: دروغ گفتن در فوتبال ایران هنر است/ مدیران مقصر قراردادهای میلیاردی

سرمربی تیم پدیده مشهد گفت: من معتقدم در فوتبال ایران دروغ گفتن یک هنر است نه یک‌چیز منفی و هرکس دروغ‌های بیش‌تری بگوید بیش‌تر محبوب می‌شود.

Read more about مرزبان: دروغ گفتن در فوتبال ایران هنر است/ مدیران مقصر قراردادهای میلیاردی