.

.

یادداشت/ تراکتور پناهگاهی برای رشد سربازان فوتبالیست

یادداشت/ تراکتور پناهگاهی برای رشد سربازان فوتبالیست

آنچه این روزها مطرح است هجمه رسانه ای سنگین علیه تراکتورسازی است که باعث شده فوتبالی های زیادی علیه این تیم جبهه گیری کنند و تراکتورسازان را به مصرف گرایی در استفاده از بازیکنان سرباز متهم کنند.

Read more about یادداشت/ تراکتور پناهگاهی برای رشد سربازان فوتبالیست

یاداشت/ آقایان مواظب آبروی تراکتور باشید لطفاً!

یاداشت/ آقایان مواظب آبروی تراکتور باشید لطفاً!

تراکتور محبوب این روزها حال و هوای خوبی ندارد و علاوه بر اینکه نتایج خوبی در هفته های اخیر کسب نکرده است حواشی زیادی را هم در اطراف خود می بیند و هرکسی بررسی جانبدارانه ای انجام می دهد.

Read more about یاداشت/ آقایان مواظب آبروی تراکتور باشید لطفاً!